O autorze
Obserwatorka życia i rzeczywistości funkcjonowania organizacji. Kosmopolitka, StartUpwoman i mentorka rozwoju kariery StartUpYourFuture oraz ThinkTanka StartWPrzyszłość.

Na blogu INN Poland komentuje zaobserwowane trendy i zjawiska, prezentuje najnowsze praktyki rynkowe oraz wyniki badań, nowinki technologiczne w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Pisze o HR tech startupach a także kulturze organizacyjnej, przywództwie i wielokulturowości.

Współzałożycielka społeczności StartUpYourFuture, inicjatywy społecznej, która ma na celu propagowanie pivotowania kariery, jak przedsięwzięć biznesowych oraz Think Tanka Start W Przyszłość.

Prywatna strona: magdastawska.pl

Kompetencje przyszłości

Naukowców, konsultantów biznesowych oraz przedstawicieli biznesu, jak i samych uczestników rynku pracy łączy troska o przyszłość wynikająca z postępu technologicznego i zmian społeczno-ekonomicznych.

Niepewność wpisana jest w curriculum organizacji i każdej z osób, aktywnie angażującej się w społeczno-ekonomiczne przemiany świata technologii – potocznie jest to troska o przyszłość. Powstała nawet nazwa dla tej „troski”. Jej nazwa to 4.0 Rewolucja Przemysłowa.

Z czym jest kojarzona 4.0 Rewolucja Przemysłowa?

Sztuczna inteligencja, rozwój badań genetycznych, wydruk 3D, nanotechnologia, robotyka. Inteligentne systemy (smart systems) łączą domy, mieszkania, urządzenia gospodarstwa domowego, ulice, miasta (smart city), farmy, pola uprawne. Ekonomia współdzielona (sharing economy) stwarza możliwość i pokusę jednocześnie zmiany tradycyjnych modeli biznesowych, monetaryzację własnych zasobów (domu, mieszkania – airbnb, samochodu - UBER) oraz wyzwanie dla szeroko rozumianego rynku pracy. Pisałam o tym na blogu w ubiegłym roku w Nowe Technologie, Nowe Zawody.

Jakich kompetencji zatem poszukują dziś pracodawcy?

Zgodnie z badaniem Raport Global Challenge Insight, Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution opublikowany przy okazji odbywającego się w styczniu Forum Ekonomicznego w Davos oto lista zmieniających się kompetencji, jakie przedstawiciele świata biznesu wskazali za kluczowe dla funkcjonowania ich organizacji:

Warto zawczasu zapamiętać te dwie listy i przygotowywać się indywidualnie na zmiany w najbliższym, bliskim i dalszym otoczeniu zawodowym. Rozwiązywanie kompleksowych zagadnień, wspierane przez myślenie krytyczne wynikające z wiedzy (nie tylko ogólnej) i wychodzącej poza ramy utartych schematów skutkuje kreatywnością - te kompetencje są i będą w cenie. Warto zacząć od siebie.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...